Gospodarka nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

GLÓWNY SPECJALISTA:
Agata Kozłowska

INSPEKTOR:
Bolesław Jałówko

POKÓJ NR 1

- prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do zbycia na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu
- aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu
- wywłaszczanie nieruchomości dla realizacji celów publicznych zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- zwrot gruntów dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych
- przygotowanie i składanie w Sądzie Rejonowym wniosków o założenie oraz aktualizację ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach klasyfikacji gleboznawczej gruntów