Zasób Geodezyjno-Kartograficzny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GLÓWNY SPECJALISTA:
Sylwia Jelec

INSPEKTOR:
Weronika Lechowicz

PODINSPEKTOR:
Martyna Kruk

POKÓJ NR 7

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjne-kartograficznego
- sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych prac geodezyjne - kartograficznych
- kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno - kartograficznych
- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
- sporządzanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego na zlecenie stron kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych