Zasób Geodezyjno-Kartograficzny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

   
INSPEKTOR:
Danuta Zabłotna
INSPEKTOR:
Sylwia Jelec
INSPEKTOR:
Weronika Lechowicz
REFERENT:
Martyna Łozowska

 

POKÓJ NR 7

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjne-kartograficznego
- sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych robót geodezyjne - kartograficznych
- kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno - kartograficznych
- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
- sporządzanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego na zlecenie stron kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych