Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ