Rusza drugi etap scalenia gruntów w Prusicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2018

W środę  5 grudnia 2018 r. Starosta Złotoryjski Wiesław Świerczyński gościł w swoim gabinecie Pana Lesława Wołcza – Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Pana Krzysztofa Goleniowskiego Zastępcę Dyrektora DBGiTR we Wrocławiu oraz Panią Zuzannę Barbarzyńską – Kierownika Pracowni Zarządzania Projektami Scalania i Zagospodarowania Poscaleniowego DBGiTR we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli również: Rafał Miara - Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego  i   Włodzimierz Chytry – Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie procedur związanych z realizacją drugiego etapu scalenia gruntów wsi Prusice w gminie Złotoryja, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W drugim etapie realizowanego projektu unijnego we wsi Prusice w ramach tzw. zagospodarowania poscaleniowego, przewidziano między innymi budowę ok. 7,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego.

Podczas spotkania uzgodniono zasady współpracy na najbliższe miesiące dotyczące uzgodnień związanych z opracowanym projektem budowy i przebudowy dróg transportu rolnego o nawierzchni asfaltowej, jak również realizacji projektu w 2019 roku.

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym nie jest procesem łatwym, lecz dobra współpraca pomiędzy uczestnikami scalenia, geodetą, projektantem, gminą i starostwem pozwoli na uzyskanie wymiernych pozytywnych efektów.