UWAGA ! Zmiana numerów rachunków bankowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2018

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r.  w Starostwie Powiatowym w Złotoryi nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych

 

L.p.

Opis

Numer rachunku od 1 stycznia 2019 r.

 

1.

 

Dochody budżetu powiatu

 

 

20 1020 5226 0000 6502 0627 7216

 

2.

Wpłaty i wypłaty z tytułu wnoszonego wadium i depozytów

 

 

23 1020 5226 0000 6902 0627 7257

 

3.

Wpłaty i wypłaty dokonane w związku z korzystaniem z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

 

23 1020 5226 0000 6602 0627 7307

 

4.

Wpłaty i wypłaty za użytkowanie wieczyste i karty parkingowe

 

 

28 1020 5226 0000 6402 0627 7315

 

 5.

Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, czynszów, dzienników budowy, kart wędkarskich oraz innych należności niewymienionych wyżej

 

41 1020 5226 0000 6402 0627 7372