Zebranie uczestników scalenia - ustalenie zasad szacunku gruntów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2017

W dniu 2 lutego 2017 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Prusice, gmina Złotoryja,  odbyło się kolejne zebranie uczestników scalenia gruntów , realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zebranych przywitał Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Włodzimierz Chytry i poinformował, iż  głównym celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Prusice i części wsi Rokitnica. Zapoznał obecnych z protokołem z zebrania komisji pełniącej funkcję doradczą, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. oraz propozycją zasad szacunku gruntów.   

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 700) „ Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”

W związku z brakiem połowy liczby uczestników scalenia,  podjęcie stosownej uchwały w na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie było niemożliwe. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Prusice i części wsi Rokitnica może nastąpić po zwołaniu przez Starostę Złotoryjskiego zebrania uczestników scalenia w drugim terminie.

Uczestnicząca w zebraniu Pani Helena Markiewicz – Kierownik Oddziału Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy wraz z pracownikami poinformowali o dalszych czynnościach, które będą realizowane w najbliższym czasie, w procedurze scalania gruntów. W zebraniu uczestniczyła również przedstawicielka Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, członek komisji doradczej, Pani Agnieszka Rogula. 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie