Inauguracyjne zebranie komisji doradczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2017

W dniu 18 stycznia 2017 r. o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej odbyło się pierwsze zebranie komisji pełniącej funkcje doradczą w realizacji projektu scalania gruntów wsi Prusice.  Komisja została powołana postanowieniem nr 1/2017 Starosty Złotoryjskiego z dnia 9 stycznia 2017 r

Otwierając zebranie Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Włodzimierz Chytry przedstawił zebranym zadania należące do  komisji doradczej w procedurze realizacji procesu scaleniowego - wynikające z zapisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.).  Następnie członkowie komisji przystąpili do wyboru przewodniczącego. Przewodniczącym zespołu pełniącego funkcje doradcze jednogłośnie został wybrany Kazimierz Gregulski.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Oddziału w Legnicy Danuta Ziębicka oraz Jacek Pieklik. Geodeta-projektant Danuta Ziębicka przedstawiła zebranym propozycje wysokości stawek szacunkowych dla poszczególnych klasoużytków. Przedstawione stawki szacunkowe po dyskusjach i korektach zostały zaakceptowane przez komisję. Wysokości stawek szacunkowych dla poszczególnych klasoużytków zostaną zaproponowane wszystkim uczestnikom scalenia na zebraniu, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. o godz, 1400, celem podjęcia uchwały w sprawie zasad szacunku gruntów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie