Powołanie komisji pełniącej funkcje doradcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2017
Starosta Złotoryjski, realizując projekt scaleniowy wsi Prusice, zgodnie z art, 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2014 poz 700 ze zmianami) powołał komisję pełniącą funkcję doradczą.
 
 
 
 
W skład komisji wchodzą:
1) rada uczestników scalenia; wybrana na zebraniu w dniu 7 listopada 2016 r
2) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników;
3) przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych będącej uczestnikiem scalenia;
4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem;
5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.
 
                                                                                            strona 1
 
                                                                                               strona 2